Daty opozycji planet górnych
(Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun)
dla lat 2010 - 2050Planeta Mars Mars     Daty wystąpienia opozycji planety Mars

Planeta Jowisz Jowisz     Daty wystąpienia opozycji planety Jowisz

Planeta Saturn Saturn     Daty wystąpienia opozycji planety Saturn

Planeta Uran Uran     Daty wystąpienia opozycji planety Uran

Planeta Neptun Neptun     Daty wystąpienia opozycji planety NeptunPodczas opozycji planeta znajduje się w jednej linii ze Słońcem i Ziemią, w tym że Ziemia znajduje się pomiędzy nimi.

Opozycja planety względem Słońca.

Podczas opozycji planeta górna (Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) znajduje się najbliżej Ziemi, a jej widoczna powierzchnia z Ziemi jest maksymalnie oświetlona przez Słońce. Planeta ma wtedy maksymalną jasność jaką możemy dostrzec, a widoczna będzie wtedy w środku nocy idealnie na południowym niebie.