Obserwacje przejść planet Merkury i Wenus
na tle tarczy Słonecznej


Zapraszam do działu Kalendarze zjawisk , gdzie można odnaleźć kalendarz przejść planet Wenus i Merkurego na tle tarczy Słońca.

Przejście planety dolnej czyli Merkurego i Wenus wystąpić może tylko w momencie gdy planeta znajdzie się blisko węzła swojej orbity, czyli punktu gdzie orbita planety przecina płaszczyznę ekliptyki. Oczywiście także w tym momencie planeta musi znajdować się w koniunkcji dolnej czyli w fazie nowiu. Kiedy pozycja planety spełniać będzie takie kryteria wystąpi widoczne z Ziemi zjawisko przejścia tej planety na tle tarczy Słonecznej.

Przejście planety na tle tarczy Słońca


Przejścia planety Wenus z powodu jej bliższej odległości do Ziemi są bardziej efektowne od przejść Merkurego, gdyż tarcza planety Wenus jest większa i tworzy na tarczy Słońca większą "kropkę". Przejście Planety Wenus Planeta dla obserwatorów z krajów półkuli północnej (Polska) zawsze przechodzi ze wschodniej na zachodnią (z lewej na prawą - odwrotnie dla zaćmień Słońca przez Księżyc) stronę tarczy Słońca. A z powodu ruchu Słońca nad lokalnym niebem wędrówka planety (tor) nie przechodzi po linii prostej, planeta zatacza łuk na tarczy Słońca. Przejścia planet występują dość rzadko. Częściej na tle tarczy Słońca przechodzi planeta Merkury, gdyż orbituje szybciej niż Wenus przez co ma więcej kombinacji by znaleźć się w jednej linii z Ziemią i blisko węzła swojej orbity. Oczywiście aby zjawisko było widoczne z terenu Polski, musimy mieć w tym czasie dzień, czyli Słońce musi byś u Nas widoczne.

Ile warunków musi być spełnionych abyś zaobserwował przejście planety Wenus lub Merkurego z terenu Polski. Otóż tak naprawdę wystarczą 3 warunki. Dwa warunki astronomiczne i jeden atmosferyczny muszą być spełnione abyś zaobserwował to zjawisko.


 
1.  Moment geocentrycznego przejścia planety
    - (Faza planety - Nów, pozycja blisko swojego węzła)

2.  Odpowiednia półkula Ziemi oświetlona przez Słońce
    - W Polsce musi być dzień (musi świecić Słońce)

3.  Czyste, bezchmurne niebo nad miejscem obserwacji
    - Słońce nie zasłonięte przez chmury


Po spełnieniu tych trzech warunków jedyne co może Ci przeszkodzić w obserwacji to Księżyc właśnie zasłaniający Słońce - Zaćmienie Słońca - na szczęście lub na nieszczęście takie zjawisko na pewno w najbliższych czasach nie wystąpi :).
Oczywiście do obserwacji musisz się zaopatrzyć w odpowiednie filtry aby patrzyć przez nie bezpośrednio (lub przez sprzęt optyczny) w stronę Słońca.

UWAGA: Obserwowanie Słońca gołym okiem, bez odpowiednich filtrów do tego przeznaczonych grozi trwałym uszkodzeniem lub utratą wzroku.
Podczas obserwacji zjawisk związanych ze Słońcem należy zachować szczególną ostrożność.
Pamiętaj : Kilka sekund nieuwagi to utrata wzroku na całe życie.


Zapraszam do działu Cybermoon - Kalendarze , gdzie można odnaleźć kalendarz przejść planet Wenus i Merkurego.

Oczywiście do obserwacji tego typu zjawisk, najlepszą i najbezpieczniejszą metodą obserwacji jest metoda projekcji - (rzut obrazu Słońca na płaszczyznę). Jeżeli nie posiadasz żadnych filtrów ochronnych, dozwolone jest i wręcz nie szkodliwe kilkusekundowe zerkanie przez odpowiednio ściemniające przypadkowe przyrządy takie jak dyskietka, ciemne okulary lub zwykła opalona szybka. Pamiętaj że te przyrządy zatrzymują tylko światło (promieniowanie widzialne) ale dalej przepuszczają szkodliwe niewidzialne promieniowania w tym (ultrafioletowe). Więc patrząc przez takie przyrządy musisz pamiętać o krótkich przerwach aby oczy odpoczęły. Życzę owocnych obserwacji, szczególnie zapraszam do obserwacji przejścia planety Wenus 06 czerwca 2012 roku, które od chwili wschodu Słońca będzie częściowo widoczne z terenów naszego kraju. Najbliższe przejście Merkurego widoczne z terenu Polski będzie dopiero w 2016 roku.