Obserwacje zaćmień Słońca

Obrączkowe zaćmienie Słońca - obserwacje Zaćmienia Słońca to bez wątpienia jedno z najefektowniejszych zjawisk astronomicznych jakie możemy obserwować, najwięcej wrażeń dostarczają nam zaćmienia całkowite i częściowe o bardzo dużej fazie. Tylko podczas całkowitego zaćmienia Słońca jest możliwość doskonałego zaobserwowania gwiazd, planet Merkurego i Wenus w niskiej elongacji w ciągu słonecznego dnia. Niestety zaćmienia Słońca występują lokalnie, najbliższe zaćmienie Słońca o całkowitej fazie jakie będzie widoczne w najbliższych latach z terenu Polski to zaćmienie obrączkowe w 2075 roku.

Zaćmienia dzielimy na centralne (całkowite, hybrydowe, obrączkowe) i niecentralne (częściowe). Należy pamiętać, że zaćmienia Słońca trwają bardzo krótko i do obserwacji należy się wcześniej odpowiednio przygotować. Należy dowiedzieć się o wyglądzie (fazie zaćmienia), czasie i o tym jak będzie przebiegać zjawisko. Dla obserwatorów z miejsc położonych na północnej półkuli Ziemi (m.in. Polska ), Księżyc będzie przechodził z zachodniej na wschodnią stronę Słońca.
W działach :
Cybermoon - Kalendarz zaćmień Słońca
Cybermoon - Najbliższe zaćmienia Słońca w Polsce
można dowiedzieć się o dacie i fazie najbliższych Zaćmień Słońca w Polsce i na Świecie.

- Zaćmienia Całkowite
Zaćmienia Słońca dzielimy na cztery rodzaje całkowite, obrączkowe, hybrydowe i częściowe. Najbardziej atrakcyjne z rodzajów zaćmień Słońca to zaćmienia całkowite. Gdzie Słońce całkowicie zostaje zasłonięte przez Księżyc, i w miejscu bezpośredniego przejścia pasa zaćmienia na ok. 2-5 min zapada ciemność. Długość zaćmienia zależy od odległości Księżyca od Ziemi, a także w mniejszym stopniu od miejsca obserwacji. Zaćmienie Całkowite wystąpi tylko wtedy, gdy rozmiar tarczy Księżyca będzie większy od tarczy Słońca. Z teorii zaćmień - zaćmienia dzielimy na centralne i niecentralne. Centralne są to zaćmienia, podczas których środki tarcz Księżyca i Słońca przechodzą blisko siebie, więc dzielą się na całkowite, hybrydowe i obrączkowe. Mówi się także, że zaćmienia Całkowite to także hybrydowe i obrączkowe, ale są one traktowane jako odrębne rodzaje zaćmień. Przyjęto, że zaćmienie całkowite następuje tylko wtedy, gdy Słońce całkowicie zostaje zaćmione przez naszego naturalnego satelitę.

- Zaćmienia Obrączkowe
Obrączkowe zaćmienie Słońca Zaćmienia te, to rodzaj zaćmienia centralnego, w których rozmiar tarczy księżyca jest mniejszy od tarczy Słońca. Podczas takiego zaćmienia widoczna jest lekko oślepiająca korona Słoneczna (pierścień). Księżyc w przeciwieństwie do zaćmień całkowitych znajduje się w dalszej odległości (w granicach swojego apogeum - patrz Słownik). Najbliższe zaćmienie obrączkowe w Polsce (najbliższe z całkowitych) nastąpi dopiero 13.07.2075 - patrz
Cybermoon - Najbliższe zaćmienia Słońca w Polsce.

- Zaćmienia Hybrydowe
Zaćmienia te, to rodzaj zaćmienia centralnego, w których rozmiar tarczy Księżyca jest bliski rozmiarowi tarczy Słońca. Zaćmienia te nazywane są także całkowito - obrączkowymi lub mieszanymi, gdzie dokładnie stojąc w miejscu stożka cienia można zobaczyć bardzo krótkie zaćmienie całkowite, a w pozostałych miejscach pasa cienia widoczne będzie obrączkowe zaćmienie. Oczywiście pas ten jest wąski i poza nim widać już miejscowe zaćmienie częściowe.

- Zaćmienia częściowe
Przykład częściowego zaćmienia Słońca Terminu zaćmienia częściowego nie należy używać przy określaniu zaćmienia, jakie jest widoczne w miejscu obserwacji, ponieważ zaćmienie to w innym miejscu na Ziemi może być hybrydowe lub całkowite. Takie zaćmienie, jakie widzimy w naszej miejscowości powinniśmy określać Np: lokalnym lub miejscowym zaćmieniem częściowym, gdyż taką postać zaćmienie przybiera w tej miejscowości. Zaćmienie częściowe jest to nazwa zaćmienia, jakie występuje w obszarach podbiegunowych, gdy z żadnego miejsca na Ziemi (nawet na biegunie) nie wystąpi zaćmienie całkowite. Często są problemy z określeniem rodzaju zaćmienia, gdy stożek cienia przechodzi blisko bieguna, i następują spekulacje czy zahaczył o ten biegun czy nie. W tym wypadku większość programów komputerowych popełniają błędy uznając, że zaćmienie w danym roku było częściowe, a jednak było całkowite i odwrotnie. Nie należy tak samo traktować terminu zaćmienia częściowego z miejscowym zaćmieniem częściowym, gdyż nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz widocznej fazy zaćmienia części Słońca. Miejscowe zaćmienia częściowe są to zaćmienia, których zobaczymy najwięcej w naszym życiu.

UWAGA: Obserwowanie Słońca gołym okiem, bez odpowiednich filtrów do tego przeznaczonych grozi trwałym uszkodzeniem lub utratą wzroku.
Podczas obserwacji zjawisk związanych ze Słońcem należy zachować szczególną ostrożność.
Pamiętaj : Kilka sekund nieuwagi to utrata wzroku na całe życie.


Oczywiście do obserwacji tego typu zjawisk, najlepszą i najbezpieczniejszą metodą obserwacji jest metoda projekcji - (rzut obrazu Słońca na płaszczyznę). Jeżeli nie posiadasz żadnych filtrów ochronnych, dozwolone jest i wręcz nie szkodliwe kilkusekundowe zerkanie przez odpowiednio ściemniające przypadkowe przyrządy takie jak dyskietka, ciemne okulary lub zwykła opalona szybka. Pamiętaj że te przyrządy zatrzymują tylko światło (promieniowanie widzialne) ale dalej przepuszczają szkodliwe niewidzialne promieniowania w tym (ultrafioletowe). Więc patrząc przez takie przyrządy musisz pamiętać o krótkich przerwach aby oczy odpoczęły. Aby kupić filtry do obserwacji Słońca należy udać się do specjalistycznych wiarygodnych sklepów ze sprzętem optycznym, nie należy kupować filtrów w niepewnych sklepach - ma się tylko dwoje oczu. Życzę owocnych obserwacji.