Darmowy Program
Laboratorium Cybermoon v1.2
niezbędnik każdego miłośnika astronomii


ico - Laboratorium Cybermoon Laboratorium Cybermoon v1.2 - Polski, darmowy, astronomiczny program obliczeniowy. Wersja programu - 1.x.


Laboratorium Cybermoon Bogate narzędzie, dla początkujących jak i zaawansowanych obserwatorów nieba i miłośników astronomii. Program pełni rolę generatora dat wystąpienia określonych zjawisk, jak i przelicznika między wartościami stosowanymi i pojawiającymi się w astronomii. Budowa programu pozwala na szybkie dodawanie mu kolejnych funkcji.
Licencja programu: Freeware (darmowy) - oznacza to, że jest całkowicie darmowy, można go dowolnie używać, powielać, kopiować, rozprowadzać i udostępniać.
Autor: Hebda Sebastian

Wielkość: 0.5 MB
Data powstania programu: 2007.04.20
Data najnowszej wersji: 2007.05.09Aktualny wykaz wszystkich funkcji:


01 - Merkury - daty maksymalnych elongacji v1.0
02 - Merkury - daty koniunkcji v1.0
03 - Wenus - daty maksymalnych elongacji v1.0
04 - Wenus - daty koniunkcji v1.0
05 - Mars - daty koniunkcji i opozycji v1.0
06 - Jowisz - daty koniunkcji i opozycji v1.0
07 - Saturn - daty koniunkcji i opozycji v1.0
08 - Uran - daty koniunkcji i opozycji v1.1
09 - Neptun - daty koniunkcji i opozycji v1.1
10 - Księżyc - daty pełni i nowiów v1.0
11 - Księżyc - daty perygeum i apogeum (jeszcze bez odległości) v1.2
12 - Ziemia - daty astronomicznych pór roku v1.0
13 - Ziemia - daty peryhelium i aphelium v1.0
14 - Odległość między dwoma miejscami na powierzchni Ziemi v1.0
15 - Odległość między dwoma miejscami na powierzchni Księżyca v1.0
16 - Obliczanie różnicy między datami v1.1
17 - Obliczanie przyszłej daty v1.1
18 - Przeliczanie dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego v1.0
19 - Przeliczanie daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie v1.0
20 - Przeliczanie zapisu stopni v1.0
21 - Przeliczanie stopni na radiany i odwrotnie v1.0
22 - Przeliczanie współrzędnych sferycznych i kartezjańskich v1.0
23 - Sprawdzanie czy dany rok jest przestępny v1.0Merkury - daty maksymalnych elongacji


daty maksymalnych elongacji Merkurego

Obliczane są daty maksymalnych elongacji wschodnich i zachodnich planety Merkury. Przy dacie podany jest kąt elongacji. Właśnie tylko w czasie maksymalnych elongacji planeta świeci na niebie najjaśniej. Program wygenerować może daty wystąpienia maksymalnych wschodnich i zachodnich elongacji Merkurego na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Merkury - daty koniunkcji


daty koniunkcji dolnych i górnych Merkurego

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji dolnych i górnych planety Merkury. Podczas koniunkcji górnych planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas koniunkcji dolnej między Ziemią a Słońcem (wg. długości ekliptycznej). Podczas koniunkcji dolnej planeta znajduje się najbliżej Ziemi, może też wystąpić przejście planety na tle tarczy Słońca widoczne z Ziemi. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji dolnych i górnych Merkurego na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Wenus - daty maksymalnych elongacji


daty maksymalnych elongacji Wenus

Obliczane są daty maksymalnych elongacji wschodnich i zachodnich planety Wenus. Przy dacie podany jest kąt elongacji. Właśnie tylko w czasie maksymalnych elongacji planeta świeci na niebie najjaśniej. Planeta Wenus podczas swojej maksymalnej elongacji jest najjaśniejszym obiektem na niebie po Słońcu i Księżycu. Wykorzystana funkcja obliczeniowa z programu VenuSea. Program wygenerować może daty wystąpienia maksymalnych wschodnich i zachodnich elongacji Wenus na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Wenus - daty koniunkcji


daty koniunkcji dolnych i górnych planety Wenus

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji dolnych i górnych planety Wenus. Podczas koniunkcji górnych planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas koniunkcji dolnej między Ziemią a Słońcem (wg. długości ekliptycznej). Podczas koniunkcji dolnej planeta znajduje się najbliżej Ziemi, może też wystąpić przejście planety na tle tarczy Słońca widoczne z Ziemi. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji dolnych i górnych Wenus na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Mars - daty koniunkcji i opozycji


daty koniunkcji i opozycji planety Mars

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji i opozycji planety Mars. Podczas koniunkcji planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas opozycji między planetą a Słońcem jest Ziemia (wg. długości ekliptycznej). Podczas opozycji planeta znajduje się najbliżej Ziemi, jej jasność jest największa, i góruje na niebie ok. północy. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji i opozycji Marsa na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Jowisz - daty koniunkcji i opozycji


daty koniunkcji i opozycji planety Jowisz

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji i opozycji planety Jowisz. Podczas koniunkcji planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas opozycji między planetą a Słońcem jest Ziemia (wg. długości ekliptycznej). Podczas opozycji planeta znajduje się najbliżej Ziemi, jej jasność jest największa, i góruje na niebie ok. północy. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji i opozycji Jowisza na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Saturn - daty koniunkcji i opozycji


daty koniunkcji i opozycji planety Saturn

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji i opozycji planety Saturn. Podczas koniunkcji planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas opozycji między planetą a Słońcem jest Ziemia (wg. długości ekliptycznej). Podczas opozycji planeta znajduje się najbliżej Ziemi, jej jasność jest największa, i góruje na niebie ok. północy. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji i opozycji Saturna na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Uran - daty koniunkcji i opozycji


daty koniunkcji i opozycji planety Uran

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji i opozycji planety Uran. Podczas koniunkcji planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas opozycji między planetą a Słońcem jest Ziemia (wg. długości ekliptycznej). Podczas opozycji planeta znajduje się najbliżej Ziemi, jej jasność jest największa, i góruje na niebie ok. północy. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji i opozycji Urana na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Neptun - daty koniunkcji i opozycji


daty koniunkcji i opozycji planety Neptun

Obliczane są daty wystąpienia koniunkcji i opozycji planety Neptun. Podczas koniunkcji planeta znajduje się za Słońcem, natomiast podczas opozycji między planetą a Słońcem jest Ziemia (wg. długości ekliptycznej). Podczas opozycji planeta znajduje się najbliżej Ziemi, jej jasność jest największa, i góruje na niebie ok. północy. Program wygenerować może daty wystąpienia koniunkcji i opozycji Neptuna na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Księżyc - daty pełni i nowiów


Księżyc - daty pełni i nowiów

Obliczane są daty wystąpienia pełni i nowiów Księżyca. Wykorzystana funkcja obliczeniowa z programu FullMoon. Program wygenerować może daty wystąpienia pełni i nowiów Księżyca na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Księżyc - daty perygeum i apogeum


Księżyc - daty perygeum i apogeum

Obliczane są daty wystąpienia perygeum i apogeum Księżyca. Aktualnie funkcja oblicza nam tylko wszystkie momenty wystapienia perygeum i apogeum w podanym roku. Nie wyświetla odległości. I nie oblicza danych na wiele lat z góry.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Ziemia - daty astronomicznych pór roku


astronomiczne pory roku

Obliczane są daty początków astronomicznych pór roku. Program podaje także daty ich trwania. Wykorzystana funkcja obliczeniowa z programu A-Sezon. Program wygenerować może daty początków i długość trwania astronomicznych pór roku na Ziemi na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Ziemia - daty peryhelium i aphelium


daty peryhelium i aphelium Ziemi

Obliczane są daty peryhelium i aphelium Ziemi. Podczas peryhelium Ziemia znajduje się najbliżej Słońca, natomiast podczas aphelium najdalej. Program obok daty podaje także odległość między Ziemią a Słońcem, podaną w kilometrach lub w jednostkach astronomicznych (Au). Program wygenerować może daty peryhelium i aphelium Ziemi na okres 100 lat od podanego roku.
Dane w czasie UT (Czas uniwersalny - GMT).Odległość między dwoma miejscami na powierzchni Ziemi


Odległość między dwoma miejscami na powierzchni Ziemi

Funkcja oblicza odległość między dwoma miejscami na powierzchni Ziemi. Wystarczy podać współrzędne geograficzne dwóch punktów (miejsc, miast) na powierzchni Ziemi, a program obliczy odległość między nimi. Program bierze pod uwagę spłaszczenie Ziemi, a wyniki podaje z dokładnością do 50 metrów. Program nie uwzględnia nieregularności powierzchni Ziemi (góry, doliny).
Odległość podana w kilometrach, do 3 miejsc po przecinku.Odległość między dwoma miejscami na powierzchni Księżyca


Odległość między dwoma miejscami na powierzchni Księżyca

Funkcja oblicza odległość między dwoma miejscami na powierzchni Księżyca. Wystarczy podać współrzędne selenograficzne dwóch punktów (miejsc, kraterów) na powierzchni Księżyca, a program obliczy odległość między nimi. Program bierze pod uwagę spłaszczenie Księżyca, a wyniki podaje z dokładnością do 50 metrów. Program nie uwzględnia nieregularności powierzchni Księżyca (góry, doliny, kratery).
Odległość podana w kilometrach, do 3 miejsc po przecinku.Obliczanie różnicy między datami


Obliczanie różnicy między datami

Funkcja oblicza różnicę czasową, jaka dzieli dwie podane daty. Używana jest szybka metoda obliczeniowa oparta na dniach juliańskich z uwzględnieniem lat przestępnych. Maksymalna niedokładność nigdy nie będzie większa niż 1 minuta (strata przy konwersji ułamka doby). Możemy wpisać daty od 4712 r.p.n.e do 547000 r.n.e, co daje nam obsługę zakresu prawie 2 milardów dni. Według funkcji rok "0" nie istnieje. Należy pamiętać o dokładnym i prawidłowym wpisaniu daty (np. jeżeli wpiszemy datę 31 kwiecień - program automatycznie traktować ją będzie jako 1 maja - gdyż jak wiemy kwiecień może mieć maksymalnie 30 dni).
Różnicę otrzymujemy w dniach, godzinach i minutach.Obliczanie przyszłej daty


Obliczanie przyszłej daty, po podaniu okresu

Funkcja oblicza przyszłą datę po upłynięciu podanego okresu czasowego. Okres podajemy w dniach, godzinach i minutach. Używana jest szybka metoda obliczeniowa oparta na dniach juliańskich z uwzględnieniem lat przestępnych. Maksymalna niedokładność nigdy nie będzie większa niż 1 minuta (strata przy konwersji ułamka doby). Podajemy datę wejściową od 4712 r.p.n.e do 4000000 r.n.e, oraz wpisujemy okres, który dodamy do daty. Zakres możliwego maksymalnego okresu to od 0 do 500 milionów dni + ułamek doby. Według funkcji rok "0" nie istnieje. Należy pamiętać o dokładnym i prawidłowym wpisaniu daty (np. jeżeli wpiszemy datę 31 kwiecień - program automatycznie traktować ją będzie jako 1 maja - gdyż jak wiemy kwiecień może mieć maksymalnie 30 dni).
Nową przyszłą datę otrzymamy po kliknięciu przycisku "Oblicz datę".Przeliczanie dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego


Przeliczanie dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego

Funkcja przelicza dni juliańskie na datę kalendarza gregoriańskiego. Program korzysta z profesjonalnych algorytmów, odpowiednio ulepszonych i przetestowanych dla JD na przełomie [0 - 2 000 000 000]. Wykorzystana funkcja obliczeniowa z programu JD_KG. Program nie uwzględnia roku 0, podaje dzień tygodnia, i sprawdza czy rok jest przestępny automatycznie wg. kalendarza juliańskiego do 1582 roku, dla gregoriańskiego po 1582 roku.Przeliczanie daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie


Przeliczanie daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie

Funkcja przelicza datę kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie. Program korzysta z profesjonalnych algorytmów, odpowiednio ulepszonych i przetestowanych dla JD na przełomie [0 - 2 000 000 000], czyli dla lat [ -4713/5471101 ]. Program nie uwzględnia roku 0. Sprawdza czy rok jest przestępny automatycznie wg. kalendarza juliańskiego do 1582 roku, dla gregoriańskiego po 1582 roku.Przeliczanie zapisu stopni


Przeliczanie zapisu stopni - Format

Funkcja umożliwia przeliczanie formatu zapisu stopni między
formatem aaa.zzzz° a aaa°bb'cc" ( np. 182.434343° = 182°26'03" ).
Funkcja nadaje się także do przeliczania, ułamków godzinnych na minuty i sekundy ( np. 12:45 = 12.7500 ), lub współrzędnych geograficznych ( np. 52:18:42 °N = 52.3117 °N ). Doskonale działa dla wartości dodatnich jak i ujemnych. Przeliczając wartość na liczbę rzeczywistą można ustawić ilość miejsc po przecinku, z jaką tę liczbę wyświetlić.Przeliczanie stopni na radiany i odwrotnie


Przeliczanie stopni na radiany i radiany na stopnie

Fukcja przelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na radiany i w radianach na stopnie. Jak widać stopnie możemy podać w jednym z dwóch formatów (co często ułatwia nam pracę) i zamienić je na radiany. Gdy zamieniamy radiany na stopnie, także otrzymujemy wartość stopni w dwóch formatach. Dzięki małym środkowym przyciskom, możemy przenosić wartości z okienek między lewą a prawą stroną programu.Przeliczanie współrzędnych sferycznych i kartezjańskich


Przeliczanie współrzędnych sferycznych i kartezjańskich

Funkcja przelicza między sobą współrzędne sferyczne i kartezjańskie. Więcej na temat użytego algorytmu i współrzędnych znajdziesz tutaj:
Przeliczanie współrzędnych sferycznych na kartezjańskie.
Dzięki małym środkowym przyciskom, możemy przenosić wartości z okienkek między lewą a prawą stroną programu.Sprawdzanie czy dany rok jest przestępny


Sprawdzanie czy dany rok jest przestępny

Funkcja sprawdza czy dany rok jest przestępny. Więcej na temat użytego algorytmu i współrzędnych znajdziesz tutaj:
Sprawdzanie czy dany rok jest przestępny.
Podajesz rok z zakresu [ -5000 / 2000000 ], i naciskasz "Sprawdź". W pierwszym okienku pojawi się interesującą nas odpowiedź. Natomiast w dwóch następnych okienkach uzyskamy odpowiedź tylko dla kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. Opis liczenia obok funkcji.