Funkcje przeliczania stopni.
Zamiana radianów na stopnie, i stopni na radiany.
Gotowe algorytmy.
Laboratorium Cybermoon Laboratorium Cybermoon - Użyj tego programu do przeliczania radianów na stopnie i stopni na radiany.


Podstawowe algorytmy astronomiczne - Cybermoon

Przy obliczeniach astronomicznych często posługujemy się wartościami kątowymi. Zdarza się że algorytmy działają na kątach wyrażonych w radianach lub wyrażonych w stopniach. Aby wyniki były poprawne należy wtedy przeliczyć radiany na stopnie lub stopnie na radiany zależnie od naszego algorytmu.

Zamiana radianów na stopnie:

Stopnie = ( 180 * Radiany / PI )


Zamiana stopni na radiany:

Radiany = ( PI * Stopnie / 180 )


Kompletne funkcje:Function Stopnie( Radiany: double ): double;
begin
Stopnie:= ( 180 * Radiany / PI);
End;

Function Radiany( Stopnie: double ): double;
begin
Radiany:= ( PI * Stopnie / 180 );
End;

Linki pomocnicze:

Podstawowe algorytmy astronomiczne - Cybermoon
Programy Astronomiczne - Cybermoon


Pamiętaj, że Autor opracowując tę stronę poświęcił trochę swojego czasu , więc jeżeli choć trochę skorzystałeś z tych informacji w ramach zapłaty poświęć trochę swojego czasu i dopisz się do Księgi Gości, lub oddaj głos klikając w banery rankingów, znajdujących się w Menu po lewej stronie.