Dokładne obliczanie ilości dni
dzielących różne datyLaboratorium Cybermoon Laboratorium Cybermoon - Użyj tego programu do szybkiego obliczania okresu między dwoma datami, oraz do wyznaczania daty przed i po podanym okresie.


W artykule tym omówiony jest sposób na szybkie dokonywanie obliczeń na odległych datach.

Chyba każdy z Nas chciał sobie obliczyć ilość dni swojego życia, wystarczy obliczyć ilość dni między datą urodzenia a datą dzisiejszą. Oczywiście liczenie ręczne dzień po dniu i miesiąc po miesiącu może pochłonąć wiele czasu, i łatwo o pomyłkę, jeżeli chodzi o lata przestępne. Jednak istnieje łatwiejszy i szybszy sposób obliczania ilości dni dzielących dwie odległe daty. Otóż wystarczy obydwie daty przeliczyć na JD, czyli dni juliańskie. Data juliańska to liczbowy system zapisu rachuby czasu, gdzie częścią całkowitą jest kolejny dzień a częścią ułamkową ułamek doby. Każdy nowy dzień naszego życia, powiększa część całkowitą daty juliańskiej o 1.
Algorytm do przeliczania daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie znajduje się tutaj:

Przeliczanie daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie


Po zamianie owych dat na dni juliańskie, wystarczy wyznaczyć dzielącą ich różnicę (czyli po prostu odjąć mniejszą od większej). Po tej czynności otrzymasz pełną liczbę bez części ułamkowej, będącą właśnie ilością dni twojego życia.

Oczywiście takim samym sposobem można obliczać ilości dni dzielących inne daty. Jednak obliczanie różnicy między datami jest rzadko stosowane, bardziej przydałoby się wyznaczenie daty, jaka będzie za określoną ilość dni.
Fajnie by było sprawdzić, jaka data będzie wtedy, gdy minie np. 10000 dni naszego życia. Oczywiście to też nie jest takie trudne, wystarczy zamienić określone daty na system dni juliańskich, następnie wykonywać wszystkie obliczenia w tym systemie. I gdy wszystkie obliczenia zostaną dokonane to należy zamienić wynik zapisany systemem dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego obowiązującego u Nas. Algorytm do zamiany dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego znajduje się tutaj:

Przeliczanie dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego


Znając sposób przeliczania daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie i dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego można dokonywać bardzo dużo różnych obliczeń na odległych datach.
Stosując te algorytmy możemy obliczać
na przykład:

- Datę przyszłych zaćmień Słońca i Księżyca. Wystarczy do daty zaćmienia zamienionej oczywiście na dni juliańskie dodać okres sarosa, czyli liczbę 6585.3 . Saros jest to okres po upływie, którego powtarzają się podobne do siebie zaćmienia Słońca i Księżyca (zaćmienia różnią się niewiele w widocznej fazie). Po dodaniu tych wielkości i zamianie tej liczby na datę kalendarza gregoriańskiego otrzymujemy datę następnego zaćmienia, jakie nastąpi w przyszłości, które będzie kontynuacją serii zaćmień w swoim cyklu sarosów. Dla przykładu podam, że do zaćmienia Słońca, które nastąpiło w dniu 2004.04.19 dodałem liczbę dni 6585.3 i w wyniku wyszła mi data następnego zaćmienia w dniu 2022.04.30 po następnym dodaniu liczby sarosa do zaćmienia otrzymałem datę zamienia Słońca w dniu 2040.05.11 - wszystko się zgadza. Taki sposób wyznaczania zaćmień stosowali Babilończycy. Jednak jest to skuteczny, ale niedokładny sposób obliczania zaćmień, gdyż posługujemy się zaokrąglonymi i niedokładnymi liczbami, co dla odległych zaćmień może powodować podawanie złych dat zaćmień (np. mniejszą o 1 dzień).

- Obliczać daty nowiu i pełni Księżyca, wystarczy do daty pełni lub nowiu dodawać wartość średniego miesiąca synodycznego równą 29.5305902778 dni. Otrzymywać będziemy daty z dokładnością do 2 dni, i tak możemy dodawać w nieskończoność, gdyż średnia wartość miesiąca jest podana do 10 miejsca po przecinku. Jednak pamiętać należy, że nie dodajemy liczb kolejno do siebie, lecz do określonej daty dodajemy wielokrotność wartości średniego miesiąca synodycznego.

- Obliczać daty apogeum i perygeum Księżyca - podobnie jak jego nów i pełnię, z tą różnicą, że dodajemy liczbę 27.5545497685, a jako startową datę podajemy datę apogeum lub perygeum Księżyca.

- Obliczać okresy, między najmniejszą i największą jasnością gwiazd zmiennych. Następnie wyznaczać przyszłe daty maksimum i minimum.

- Obliczać daty koniunkcji i opozycji planet, wystarczy dodawać ich okres obiegu podany w dniach.

- Obliczać kolejne daty widoczności komet krótko i długo okresowych.

- można tu wymieniać praktycznie wszystko
Po udoskonaleniu i zmodyfikowaniu algorytmu można wykorzystywać system JD praktycznie do obliczania wszystkiego. Dlatego system ten jest powszechnie stosowany w astronomii ze względu na swoją dogodną liczbową strukturę jak i szybkość w obliczeniach.

Zapraszam do strony głównej z algorytmami:

Proste algorytmy astronomiczne - Cybermoon
Pamiętaj, że Autor opracowując tę stronę trochę się napocił (szukając i pisząc odpowiednie programy i algorytmy), jeżeli choć trochę skorzystałeś z tych informacji w ramach zapłaty dopisz się do Księgi Gości.