Obliczanie czasu
wschodu, górowania i zachodu Słońca
dla dowolnego miejsca i dnia
Algorytm nr 2Tutaj jest Algorytm nr 1
Obliczanie czasu wschodu, górowania i zachodu Słońca - Algorytm nr 1

Przedstawiony poniżej algorytm oblicza nam dokładnie czasy wschodu, górowania i zachodu Słońca dla dowolnego miejsca na Ziemi i w dowolnym dniu.
Program napisany w Excelu - Tutaj znajduje się program napisany w arkuszu kalkulacyjnym Excel i przesłany przez Janusza Bańkowskiego, bazujący na owym algorytmie. Program szybko obliczy nam czasy wschodów, górowań i zachodów Słońca w największych miastach w Polsce i Europie. Ponadto oblicza także początek i koniec zmierzchu cywilnego i długość dnia dla owych miast, oraz wysokość Słońca nad horyzontem w poszczególnych równoleżnikach.

Podstawowe algorytmy astronomiczne - Cybermoon


Algorytm :

Wprowadzenie danych wejściowych:

dlu - długość geograficzna miejscowości
szer - szerokość geograficzna miejscowości
rok - podajemy rok
miesiac - miesiąc
dzien - dzień


Obliczenia główne:


n3 = PI/180 - liczba stała
o3 = 57.29577951 - liczba stała
d5 = rok;
d6 = miesiac;
d7 = dzien;

Warunki odnośnie daty
jeżeli D6<=2 to e6 = D6+12 inaczej e6 = D6
jeżeli D6<=2 to e7 = D5-1 inaczej e7 = D5

L5 = int(D5/100)
L6 = 2-L5+int(L5/4)
L7 = int(365.25*(E7+4716))+int(30.6001*(E6+1))+D7+L6-1524.5
m3 = (L7-2451545)/36525
m4 = 280.46646+36000.76983*M3+0.0003032*M3*M3
M5 = 357.52911+35999.05029*M3-0.0001537*M3*M3
n5 = M5/360
o5 = (N5-int(N5))*360
m6 = (1.914602-0.004817*M3-0.000014*M3*M3)*SIN(O5*N3)
m7 = (0.019993-0.000101*M3)*SIN(2*O5*N3)
m8 = 0.000289*SIN(3*O5*N3)
m9 = m6+m7+m8
n4 = M4/360
o4 = (N4-int(N4))*360
n6 = O4+M9
n7 = 125.04-1934.136*M3

Warunek:
jeżeli N7<0 to n9 = N7+360 inaczej n9 = N7

n10 = N6-0.00569-0.00478*SIN(N9*N3)
M11 = 23.43930278-0.0130042*M3-0.000000163*M3*M3
n11 = SIN(M11*N3)*SIN(N10*N3)
n12 = ArcSIN(N11)*180/PI
n15 = dlu/15
o15 = szer
m13 = (7.7*SIN((O4+78)*N3)-9.5*SIN(2*O4*N3))/60
o16 = COS(N12*N3)*COS(O15*N3)
n16 = -0.01483-SIN(N12*N3)*SIN(O15*N3)
p15 = 2*(ArcCos(N16/O16)*O3)/15


Nasze wyniki
p17 = 13-N15+M13-(P15/2) - godzina wschodu Słońca
r18 = 13-N15+M13 - godzina górowania Słońca
q17 = 13-N15+M13+(P15/2) - godzina zachodu Słońca


Tutaj możesz ściągnąć gotowe kody źródłowe i wynikowe tego algorytmu napisane w Pascal / Delphi, oraz wersja dla arkusza Ms Excel.

Objaśnienia symboli:
jeżeli - stawiany warunek odpowiednik polecenia IF
int(a) - obcina z liczby a część ułamkową
Linki pomocnicze:

Podstawowe algorytmy astronomiczne - Cybermoon
Programy Astronomiczne - Cybermoon


Pamiętaj, że Autor opracowując tę stronę poświęcił trochę swojego czasu , więc jeżeli choć trochę skorzystałeś z tych informacji w ramach zapłaty poświęć trochę swojego czasu i dopisz się do Księgi Gości, lub oddaj głos klikając w banery rankingów, znajdujących się w Menu po lewej stronie.