Przykładowe Algorytmy stosowane
w astronomii

Algorytmy:Wchody i zachody gwiazd - 1 algorytm. Obliczanie czasów wschodów i zachodów gwiazd.
Pozycja sztucznego satelity - 1 algorytm. Obliczanie pozycji dowolnego sztucznego satelity Ziemi (np. ISS). Obliczenie współrzędnych geograficznych położenia satelity, oraz jego wysokość nad ziemią [km] i prędkość orbitalną [km/s].
Pozycje planet - 1 algorytm. Obliczanie współrzędnych ekliptycznych w układzie heliocentrycznym planet Układu Słonecznego. Obliczana jest odległośc od Słońca, długość i szerokość ekliptyczna, oraz heliocentryczne współrzędne kartezjańskie.
Obliczanie najbliższej daty Nowiu - 1 algorytm. Obliczanie daty i czasu wystąpienia najbliższego nowiu Księżyca, sprawdzenie możliwości wystapeinia zaćmienia Słońca.
Przeliczanie współrzędnych - 2 algorytmy. Przeliczanie współrzędnych sferycznych (odległość, długość, szerokość) na kartezjańskie (x, y, z) w dowolnym układzie. (heliocentrycznym, geocentrycznym)
Dni Juliańskie - 1 algorytm. Zamiana daty kalendarza gregoriańskiego na dni juliańskie.
Data Gregoriańska - 1 algorytm. Zamiana dni juliańskich na datę kalendarza gregoriańskiego.
Odległe daty - sposoby. Obliczanie ilości dni dzielących odległe daty i obliczanie daty, jaka będzie za określoną ilość dni.
Fazy Księżyca - 3 algorytmy. Obliczanie fazy Księżyca w dowolnym dniu, oraz wyznaczanie daty wystąpienia określonej fazy.
Rok przestępny - 2 algorytmy. Sprawdzanie czy dany rok jest przestępny.
Data Wielkanocy - 3 algorytmy. Obliczanie daty Wielkanocy, święta ruchomego "ściśle związanego z Księżycem".
Wschody i zachody Słońca [1] - 1 algorytm. Obliczanie czasu wschodu, górwania i zachodu Słońca w dowolnym dniu i miejscu na Świecie.
Wschody i zachody Słońca [2] - 1 algorytm. Obliczanie czasu wschodu, górwania i zachodu Słońca w dowolnym dniu i miejscu na Świecie. Inny Algorytm.


Przydatne funkcje:
Pierwiastek sześcienny - 4 algorytmy . 4 funkcje do obliczania pierwiastka sześciennego (3 stopnia) z dowolnej liczby. Z zastosowaniem funkcji Exp i Ln, oraz algorytm bez Exp i Ln. Dodatkowo przykład dla Excela;
Funkcja ArcTan2 - 1 algorytm . Oblicza arcus tangens 2 podanych kątów.
Funkcja MOD - 1 algorytm. . Zwraca resztę z dzielenia wszystkich liczb, nawet tych rzeczywistych.
Stopnie i radiany - 2 algorytmy. . Funkcje do przeliczania stopni na radiany i radiany na stopnie.


Kalkulatory i programy pomocnicze:
Programy astronomiczne - Darmowe programy astronomiczne wykonujące obliczenia.
Kalkulatory Online - Pomocne kalkulatory JavaScript obliczające nam potrzebne dane.
Udostępnione przez Cybermoon