Tajemnica kręgów zbożowych


Piktogramy są to tajemnicze znaki i wzory pojawiające się na polach zbożowych, kukurydzianych, łąkach i piaskach pustynnych. Najczęściej piktogramy obserwujemy na polach zbożowych, piktogramy takie mają najczęściej kształty kręgów - stąd inne określenie piktogramów - kręgi zbożowe. Od wieków piktogramy uważane są za twór jakiś obcych sił, jednak w ostatnich latach coraz więcej wykrywanych jest fałszerstw.Okrągły Piktogram. Okrągły Piktogram - ślimaczy krąg zbożowy. Trójramienny krąg - Piktogram galaktyczny Okrągły Piktogram - artystyczne półkola


Teorie powstawania Piktogramów
Istnieje masa teorii powstawania piktogramów - najistotniejsze są takie :
  • Piktogramy tworzą ludzie (artyści), którzy chcą tego, aby ich dzieła zaistniały w mediach, po czym śmieją się z naszego podziwu i naszej naiwności. Takie czynności prowadzą do zwiększenia w sezonach letnich zarobków z turystyki w małych miejscowościach. Teoria ta postawiona jest oczywiście przez samych ludzi (nie przez naukowców) i mówi, że piktogramy nie mają nic wspólnego z UFO i z innymi nadnaturalnymi siłami.

  • Pojazdy obcych do unoszenia się i latania wykorzystują technologię anty grawitacyjną, technologia ta pozwala obcym regulować natężeniem oddziaływania przyciągania ziemskiego na ich pojazd, przepływające i krążące fale magnetyczne między ziemią a statkiem powodują załamanie się zbóż i traw. Wynika z tego, że pojazd obcych nie musi lądować, aby powstał piktogram - wystarczy, że będzie się nad tym miejscem unosił. Z relacji ludzi, które widziały UFO, czyli talerze latające wynikało, że pojazdy obcych mają 10-200 metrów średnicy ,co odpowiada wielkości większości piktogramów.

  • Kręgi tworzone są przez nieznane obiekty latające - kule świetlne, które są często widziane nad miejscami gdzie później można zaobserwować powstałe piktogramy. Owe kule świetlne latają nad polami i tworzą na nich artystyczne kręgi, towarzyszy im silne oddziaływanie magnetyczne na okoliczne urządzenia elektryczne. Obserwowano od kilku do kilkudziesięciu takich tajemniczych świateł pracujących nad jednym dziełem. Z relacji świadków - w/w kule świetlne bardzo szybko się poruszały, a ich wysokość nad polami gwałtownie się zmieniała, nagle znikały i pojawiały się 50m dalej.

  • Piktogramy powstają po lądowaniu statku obcych. Pojazdy obcych mają od kilku do kilkuset metrów średnicy. Piktogram powstaje od odbicia się kształtu podwozia UFO. Teoria ta jest mało popularna i nie ma podłoża naukowego.

  • Inni twierdzą, że piktogramy powstają przez wirujące powietrze uderzające w zboże. Teoria ta wyklucza się przy piktogramach mających kształty wielokątów i jest odrzucona przez naukowców - przecież patrząc na niektóre piktogramy nie chce się uwierzyć, że mógł je uformować krążący wiatr.


Obecnie piktogramy możemy podzielić na prawdziwe i fałszywe. Naukowcy wykorzystują i stosują coraz nowsze sposoby i metody badań piktogramów. Monitorowane są pola i obszary, na których często pojawiają się kręgi. Dowcipnisie mają obecnie duże problemy, aby stworzyć tajemnicze piktogramy w miejscach monitorowanych. Niewielka ilość takich osób została przyłapana na gorącym uczynku lub przyznała się do wykonania określonych piktogramów. Istnieją jednak takie kręgi zbożowe, które po licznych badaniach przez naukowców zostają zaliczone do tych, które nie powstały z udziału człowieka.

W autentycznym piktogramie (wykonanym przez UFO) rosnące tam zboże składa się z nieuszkodzonych mechanicznie - czyli niezłamanych i nie zgniecionych kłosów. Całe arcydzieło jest bardzo dokładnie wykonane. Rzeźba ziemi w takich piktogramach jest nienaruszona i nie stwierdza się na niej żadnych śladów. Kłosy w takim piktogramie są Kłos zboża pochodzący z prawdziwego piktogramu. nienaturalnie ugięte a jednak nie uszkodzone co świadczy, że musiała działać na nie jakaś obca tajemnicza siła. Spotykaną cechą jest to, że kłosy są między sobą poprzeplatane, a czasem nienaturalnie poskręcane i powywijane - jednak dalej rosną. Bardzo często w takich piktogramach obserwuje się kłosy zbóż o równomiernie wypalonych na wylot kolankach. Z kolanek tych wyparowywuje cała woda, świadczy to, że podczas tworzenia się piktogramu na wewnątrz położone kłosy działa jakaś krótkotrwała a zarazem o dużym natężeniu tajemnicza Kłosy zboża pochodzącego z prawdziwego piktogramu. siła. W każdym autentycznym piktogramie obserwuje się wyraźny wzrost pola magnetycznego, w centrum takiego piktogramu igła kompasu odchyla się w znacznym stopniu od północy, kręci się w kółko lub całkiem wariuje. Przestają dobrze działać wszelkie urządzenia elektroniczne, padają baterie i akumulatory. Osoby wrażliwe na takie pole magnetyczne nie mogą tam długo przebywać. Zanotowane są nawet przypadki prześwietlania się w tych miejscach jeszcze nieużywanych klisz fotograficznych nawet tych, które były szczelnie zamknięte w pudelku i w teczkach - ulegały prześwietleniu nawet podczas nocnych spacerów po kręgach. Ponadto często na leżących kłosach odnajdywane są mikrocząstki żelaza lub rzadziej inne metale i nieznanego pochodzenia tajemnicze substancje.

Piktogramy, w których zboże sobie po prostu leży a nie zostało ugniecione mechanicznie dają Piktogram - leżący na ścieżce, co świadczy o jego fałszywości. naukowcom niezły orzech do zgryzienia, aby to sensownie wyjaśnić. Dalej tak naprawdę nic nie wiemy, kto? lub, co? i jak? tworzy takie piktogramy. Na pewno w przyszłości wraz z rozwojem techniki zostanie to wyjaśnione. Są jednak piktogramy, które uznane zostały za oszustwa - wykonane przez ludzi. Kłosy w nich były często połamane, ziemia naruszona - udeptana i Kolejny prosty Piktogram leżący na ścieżce - z dużym prawdopodobięstwem wykonany przez człowieka. bardziej spłaszczona. Kręgi zbożowe wykonane przez ludzi zawsze w swoim centrum miały spłaszczone kłosy, gdyż musiał stać tam człowiek trzymający sznurek (Obecnie ciężko spotkać kręg zbożowy, w którym dokładnie w jego centrum znajduje się obszar nienaruszonego zboża). Fałszywy Piktogram, który leży na ścieżkach. Często także można zaobserwować, że centrum kręgu znajduje się na śladzie pozostawionym Bardzo prosty, wykonany przez człowieka Piktogram, którego środek znajduje się na ścieżce. przez maszynę rolniczą - wtedy jedna osoba może tam sobie swobodnie stanąć (będąc osią kręgu) i trzymać sznurek, a druga osoba może z łatwością zatoczyć dookoła niej kręg trzymając drugi koniec sznurka. Takie kręgi są łatwiejsze i szybsze do wykonania. Zaobserwować można to, że zawsze w centrum kręgu zrobionego przez człowieka, zboże jest bardziej ugniecione (długo stał tam człowiek), lub jest tam zasypana dziura po wbitym patyku będącym osią piktogramu podczas jego wykonywania.Piktogramy wykonane przez ludzi jak i przez UFO (nieznaną siłę) zasługują na uznanie, szczególnie wtedy, gdy są tak piękne, że nie chce się wierzyć, że są dziełem UFO a co dopiero zwykłego człowieka. Niestety wiele ważnych i kluczowych informacji jest zatajanych przed opinią publiczną możliwe, że ludzie obecnie dysponują takimi technologiami, że są w stanie w ciągu kilkudziesięciu minut wykonać piękny i rozległy piktogram - a my przypisujemy go ufoludkom. Jednak może lepiej nie wiedzieć jak i przez kogo powstają kręgi - piktogramy - gdyż taka sytuacja czyni je nie tylko piękniejszymi, ale i tajemniczymi, co z kolei podnosi wielkość naszych wrażeń i emocji na ich widok.

Piękny artystyczny Piktogram. Piękny Piktogram ślimakowy. Ogromny Piktogram - Piękne arcydzieło - gwiazda pięcioramienna w kręgu. Kolejny Piękny Piktogram.
Skomplikowany Piktogram galaktyczny otoczony kręgiem. Ogromny Piktogram składający się wyłącznie z kręgów - przypominający gąsienicę. Skomplikowany Piktogram gwieździsty otoczony kręgiem Piktogram artystyczny - niesymetryczny