Podstawowe wielkości astronomiczne
System stałych astronomicznych

Wielkości fizyczne i orbitalne Planet
Równikowy promień Ziemi r = 6378136.49 m
Astronomiczna jednostka długości A = 149597870691 m
Parsek pc = 206265 AStała grawitacyjna Gaussa k = 0.01720209895 A3/2 S-1/2 D-1
Geocentryczna stała grawitacyjna G = 3.986004418 x 1014 m3 s-2
Heliocentryczna stała grawitacyjna G = 1.327124 x 1020 m3 s-2
Stała grawitacyjna G = 6.67259 x 10-11 m3 kg-1 s-2
Przyspieszenie ziemskie g = 9.80665 m/s2Prędkość światła w próżni c = 299792458 m/s
Czas pokonywania przez światło astronomicznej jednostki długości = 499.0447838061 sSpłaszczenie Ziemi f = 1/298.25642
Nachylenie ekliptyki do równika w epoce J2000.0 E = 23° 26' 21.412"
Współczynnik dynamiczny figury Ziemi = 1.0826359 x 10-3
Współczynnik dynamiczny Słońca = 2 x 10-10
Paralaksa Słońca = 8.794148"
Precesja ogólna w długości w epoce J2000.0 na stulecie juliańskie p = 5029.0966"Masa Słońca S = 19891 x 1026 kg
Masa Ziemi = 5.978 x 1024 kg
Promień Słońca = 695980 km
Promień Księżyca = 1737200 m
Średnia odległość Księżyca od Ziemi = 384400 kmŚrednia długość miesiąca synodycznego Księżyca = 29.5305902778 dni
Średnia długość miesiąca gwiazdowego Księżyca = 27.3216608796 dni
Średnia długość miesiąca smoczego Księżyca = 27.2122222222 dni
Średnia długość miesiąca anomalistycznego Księżyca = 27.5545497685 dni
Długość roku zwrotnikowego = 365.242199 dni
Długość roku gwiazdowego = 365.256366 dni
Długość roku anomalistycznego = 365.214699 dni
Długość roku zaćmieniowego = 346.620069 dni
Doba Kalendarzowa = 24h = 86400 s
Doba Gwiazdowa = 23h 56min 04.09s = 86164.09 s
Doba Słoneczna = 24h 3min 56.56s = 86636.56 s
Doba Księżycowa = 23h 50min 42s = 85842 sStosunek masy Księżyca do masy Ziemi = 0.0123000345
Stosunek masy Słońca do masy Ziemi = 332946.0
Stosunek masy Słońca do układu Ziemia - Księżyc = 328900.5Planeta Merkury:

Średnia odległość od Słońca = 57909176 km = 0.38709893 AU
Czas obiegu Słońca = 87.96935 dni = 0.240847 lat
Okres rotacji = 58 dni 15 h 26 min
Masa = 3.3302×1024 kg
Średnica na równiku = 4879.4 km = 0.383 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 3.701 m/s2 = 0.377 g
Obwód Orbity = 0.360 x 1012 m = 2.406 AU
Mimośród orbity = 0.20563069
Peryhelium = 46001272 km = 0.30749951 AU
Aphelium = 69817079 km = 0.46669835 AU
Średnia prędkość orbitalna = 47.36 km/sPlaneta Wenus:

Średnia odległość od Słońca = 108208926 km = 0.72333199 AU
Czas obiegu Słońca = 224.70096 dni = 0.6151977 lat
Okres rotacji = - 243.0185 dni
Masa = 4.8685 x 1024 kg = 0.815 masy Ziemi
Średnica na równiku = 12103.7 km = 0.949 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 8.87 m/s2 = 0.904 g
Obwód Orbity = 0.680 1012 m = 4.545 AU
Mimośród orbity = 0.0067
Peryhelium = 107476002 km = 0.71843270 AU
Aphelium = 108941849 km = 0.72823128 AU
Średnia prędkość orbitalna = 35.020 km/sPlaneta Ziemia:

Średnia odległość od Słońca = 149597887 km = 1.00000011 AU
Czas obiegu Słońca = 365.25696 dni = 1.0000191 lat
Okres rotacji (doba gwiazdowa) = 23h 56min 04.09s = 86164.09 s
Masa = 5.9736 x 1024 kg
Średnica na równiku = 12756.270 km
Średnica biegunowa = 12713.500 km
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 9.780 m/s2 = 0.99732 g
Obwód Orbity = 0.940 x 109 km = 6.283 AU
Mimośród orbity = 0.01671022
Peryhelium = 147098074 km = 0.9832899 AU
Aphelium = 152097701 km = 1.0167103 AU
Średnia prędkość orbitalna = 29.783 km/s
Spłaszczenie = 0.003352861
Nachylenie równika względem płaszczyzny orbity = 23.439281°Księżyc:

Średnia odległość od Ziemi = 384400 km
Czas obiegu Ziemi = 27.321661 dni
Okres rotacji = 27.321661 dni
Prędkość obrotu na równiku = 16.655 km/h
Masa = 7.347673 x 1022 kg = 0.0123 masy Ziemi
Średnica na równiku = 3476.2 km = 0.273 (Ziemi)
Średnica biegunowa = 3472.0 km = 0.273 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 1.622 m/s2 = 0.1654 g
Obwód Orbity = 2413402 km
Mimośród orbity = 0.0554
Perygeum = 363104 km
Apogeum = 405696 km
Średnia prędkość orbitalna = 1.022 km/s
Spłaszczenie = 0.0012Planeta Mars:

Średnia odległość od Słońca = 227936637 km = 1.52366231 AU
Czas obiegu Słońca = 686.9601 dni = 1.8808 lat
Okres rotacji = 1.025957 dni
Masa = 6.4185 x 1023 kg = 0.105 masy Ziemi
Średnica na równiku = 6804.9 km = 0.533 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 3.69 m/s2 = 0.376 g
Obwód Orbity = 1.429 x 1012 m = 9.553 AU
Mimośród orbity = 0.0935
Peryhelium = 206644545 km = 1.38133346 AU
Aphelium = 249228730 km = 1.66599116 AU
Średnia prędkość orbitalna = 24.077 km/sPlaneta Jowisz:

Średnia odległość od Słońca = 778412020 km = 5.20336 AU
Czas obiegu Słońca = 4330.6 dni = 11.8565 lat
Okres rotacji = 0.413538021 dni = 9h 55min 29.685 s
Masa = 18 987 x 1023 kg = 317.843212 masy Ziemi
Średnica na równiku = 142984 km = 11.2089 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 20.87 m/s2 = 2.137 g
Obwód Orbity = 4774 x 106 km = 31.9122 AU
Mimośród orbity = 0.04839
Peryhelium = 740742600 km = 4.952 AU
Aphelium = 816081400 km = 5.455 AU
Średnia prędkość orbitalna = 13.07 km/sPlaneta Saturn:

Średnia odległość od Słońca = 1426725413 km = 9.53707032 AU
Czas obiegu Słońca = 10759.5 dni = 29.46 lat
Okres rotacji = 10h 39min 22.4s = 0.44400925920 dnia
Masa = 5.684 60 x 1026 kg = 95.162 masy Ziemi
Średnica na równiku = 120536 km = 9.41 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 8.96 m/s2 = 0.914 g
Obwód Orbity = 8.958 x 1012 m = 59.879 AU
Mimośród orbity = 0.0541506
Peryhelium = 1349467375 km = 9.02063224 AU
Aphelium = 1503983449 km = 10.05350840 AU
Średnia prędkość orbitalna = 9.638 km/sPlaneta Uran:

Średnia odległość od Słońca = 2870972220 km = 19.19126393 AU
Czas obiegu Słońca = 30708.16 dni = 84.07 lata
Okres rotacji = 17h 14min 24s = 0.718333 dnia
Masa = 8.6832 x 1025 kg = 14.536 masy Ziemi
Średnica na równiku = 51118 km = 4.007 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 8.69 m/s2 = 0.886 g
Obwód Orbity = 18.029 x 1012 m = 120.515 AU
Mimośród orbity = 0.04716771
Peryhelium = 2735555035 km = 18.28605596 AU
Aphelium = 3006389405 km = 20.09647190 AU
Średnia prędkość orbitalna = 6.795 km/sPlaneta Neptun:

Średnia odległość od Słońca = 4498252900 km = 30.069 AU
Czas obiegu Słońca = 60189 dni = 163.73 lat
Okres rotacji = 0.67125 dnia
Masa = 1.0243 x 1026 kg = 17.147 masy Ziemi
Średnica na równiku = 49500 km = 3.880 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 11.00 m/s2 = 1.122 g
Obwód Orbity = 28.142 x 1012 m = 30.44 AU
Mimośród orbity = 0.00859
Peryhelium = 4459630000 km = 29.811 AU
Aphelium = 4536870000 km = 30.327 AU
Średnia prędkość orbitalna = 5.432 km/sPlaneta karłowata Pluton:

Średnia odległość od Słońca = 5906376272 km = 39.48168677 AU
Czas obiegu Słońca = 90613.306 dni = 248.09 lat
Okres rotacji = 6dni 9h 17min 36s = 6.387 dnia
Masa = 1.25 x 1022 kg = 0.0021 masy Ziemi
Średnica na równiku = 2274 km = 0.18 (Ziemi)
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku = 0.58 m/s2 = 0.059 g
Obwód Orbity = 36.530 x 1012 m = 244.186 AU
Mimośród orbity = 0.24880766
Peryhelium = 4436824613 km = 29.65834067 AU
Aphelium = 7375927931 km = 49.30503287 AU
Średnia prędkość orbitalna = 4.666 km/sStosunek masy Słońca do masy planet łącznie z atmosferami i księżycami:

Merkury = 6023600
Wenus = 408523.71
Ziemia = 328900.561400
Mars = 3098708
Jowisz = 1047.3486
Saturn = 3497.898
Uran = 22902.98
Neptun = 19412.24
Pluton = 135200000

Objaśnienie symboli:

S - (masa) masa Słońca
kg - (masa) kilogram
A - (długość) astronomiczna jednostka długości j.a.
m - (długość) metr
D - (czas) doba - astronomiczna jednostka czasu [ 86400 sek ]
s - (czas) sekunda
h - (czas) godzina
min - (czas) minuta
° - (kąt) stopień
' - (kąt) minuta
" - (kąt) sekunda